Skip to main content

Aqua Belgica

Aqua Belgica is de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven. Als lid van Aqua Belgica respecteert Vercalo de gedragscode. Deze deontologische codex eist van de leden van Aqua Belgica dat ze enkel betrouwbare en effectieve installaties verkopen en plaatsen. De leden van Aqua Belgica verbinden er zich niet alleen toe de wettelijke bepalingen met betrekking tot waterbehandeling na te leven, maar daarenboven streven ze ook naar de algehele voldoening van de consument..

Als actief lid binnen Aqua Belgica werkte Vercalo ook mee aan het samenwerkingscharter tussen Aqual Belgica en Aquaflanders. Meer info hieromtrent vindt u hier

Op deze manier garandeert Vercalo een correct advies, een correcte installatie en dienst-na-verkoop.

test