Skip to main content

Landbouw - Ontijzeraar

Vraagstelling

Een kippenboer met 80.000 kippen gebruikt bronwater als drinkwater voor de kippen. Door het verhoogde ijzergehalte worden niet de gewenste groeiresultaten behaald. Bovendien verstopten de leidingen en kranen vaak en zorgde de ijzerafzetting in de leidingen ook voor een broeihaard van bacteriën. Ook medicijnen die toegediend moesten worden via het drinkwater waren minder effectief, dit door hun reactie met het ijzer.

Oplossing

De grootste uitdaging voor het plaatsen van een ontijzeraar waren de plaatsingsmogelijkheden en het hoge verbruik & piekdebiet. Het water komt toe in de kelder en wordt vandaar uit onmiddellijk gesplitst naar de woning en de verschillende stallen. Door de geringe hoogte kon er geen simplex ontijzeraar geplaatst worden, maar werd er gekozen voor een quadplex installatie met 4 kleinere tanks. Het water wordt via de collector gelijkmatig verdeeld over de 4 tanks, waardoor er toch een hoog service debiet (tot 6 m³/hr) kan worden geboden. Wanneer 1 van de tanks gaat spoelen wordt de uitgang afgesloten waardoor er geen onbehandeld water mee in de leidingen komt, op deze manier is er 24/24 behandeld water beschikbaar. Door dagelijks verse lucht aan te zuigen, wordt het aantal spoelingen en het spoelwaterverbruik tot een minimum herleidt.