Skip to main content

Landbouw - Ontijzeraar

Vraagstelling

Een varkensbedrijf met een verbruik van 20m³ per dag en piekdebieten tot 4m³/hr wenste gebruik te maken van bronwater voor het drinkwater van de varkens. Uit de wateranalyse bleek dat het water een zeer hoge concentratie aan ijzer bevatte en dat het water hierdoor niet geschikt was voor drinkwatertoepassing.

Oplossing

Vanwege de hoge ijzerconcentratie en zeer lage pH, werd geopteerd om met een aparte beluchtingstank te werken welke gevoed wordt met perslucht. Door voldoende contacttijd te voorzien tussen de lucht en het ijzerhoudende water, wordt het ijzer geoxideerd waarna het door de filtertank wordt verwijderd. Teneinde een optimale spoeling te bekomen, wordt de installatie gespoeld met behandeld/zuiver water.