Skip to main content

Landbouw - Ontijzeraar

Vraagstelling

Een varkenshouder wou de waterkwaliteit van zijn drainagewater optimaliseren om zo te voldoen aan de drinkwaternormen. Net zoals bij vele ondiepe putten, bevatte het water een te hoge ijzerconcentratie.

Oplossing

Het plaatsen van een ontijzeraar was aangewezen om het water smakelijker te maken voor de dieren en om de geïnstalleerde bacteriologische ontsmetting effectiever te maken. Er werd geopteerd om de ontijzeraar te plaatsen tussen de boorput en de voorraad-citern. Op deze manier kon er een kleinere ontijzeraar geplaatst worden, zonder dat men moest inboeten op het debiet dat naar de stallen gaat. Teneinde een jarenlange zorgeloze werking van de installatie te garanderen, werd er geopteerd om de installatie te laten spoelen met proper/behandeld water.