Skip to main content

Landbouw - Ontijzeraar

Vraagstelling

Een varkenshouder had te kampen met bacteriologische verontreiniging van zijn putwater. Zijn waterontsmetting werkte niet optimaal door een te hoge ijzerconcentratie in het water

Oplossing

Een ontijzeraar met geïntegreerde beluchting was de ideale oplossing om het water ijzervrij te maken. Teneinde de piekverbruiken op te vangen werd er na de installatie een ondergrondse citern geplaatst. Om de ontijzeraar optimaal te kunnen spoelen, werd een 3-wegventiel voor de ingang van de ontijzeraar geplaatst: tijdens de spoeling wordt er zo met regenwater gespoeld. Wanneer de regenwatertank leeg is, kan de klant eenvoudigweg overschakelen op een spoeling met (behandeld) putwater.
Teneinde de installatie vrij te houden van sediment, werd een automatisch spoelende vuilfilter geplaatst.