Skip to main content

Landbouw - Ontijzeraar & Ontharder

Vraagstelling

Een varkensbedrijf met een verbruik van 15m³ per dag wenste gebruik te maken van ondiep bronwater voor het drinkwater van de varkens. Uit de wateranalyse bleek dat het water een te hoge concentratie aan ijzer en kalk bevatte, waardoor het water niet geschikt was voor consumptie.

Oplossing

Door de beperkte installatieplaats (lage hoogte) werd er geopteerd om met kleinere duplex systemen te werken. Al het water wordt ontijzerd door 2 ontijzeraars welke in parallel geschakeld staan, waarna 30% van het water wordt onthardt door een duplex ontharder. Op deze manier is het water vrij van ijzer en bekomen we de ideale waterhardheid voor de dieren. De gehele installatie wordt tegen sedimentresten beschermd door een automatisch spoelende vuilfilter. Teneinde de installatie perfect te kunnen opvolgen werden debietmeters, drukmeters en de nodige testkranen gemonteerd.