Skip to main content

Landbouw - pHverhoger & Ontijzeraar

Vraagstelling

Het drainagewater van een landbouwer bevatte een zeer hoge concentratie aan ijzer waardoor het water niet geschikt was voor consumptie en ook niet kon gebruikt worden in het kuisproces.

Oplossing

Door de zeer lage pH in het water, werd er geopteerd om een het water eerst door een pHverhoger te sturen alvorens het te ontijzeren. Een te lage pH zou namelijk zorgen voor een te lage oxidatie / onvoldoende ontijzering. De installatie wordt op regelmatige tijdstippen schoongespoeld met behandeld (=zuiver) water.